Farní sbor Českobratské církve evangelické ve Strmilově

Zveme Vás na  nedělní bohoslužby

8:30 v Zahrádkách (v zimním období pouze 2. 12. a 25. 12., pravidelně pak od 14. 4. 2019) 

10:00 ve Strmilově 

 

Křest, svatba, pohřeb

Potřebujete-li se domluvit ohledně křtu, svatby nebo pohřbu, obraťte se na farářku Ludmilu Míchalovou Mikšíkovou