Farní sbor Českobratské církve evangelické ve Strmilově

Zveme Vás na  nedělní bohoslužby

8:30 v Zahrádkách  

10:00 ve Strmilově 

 viz Pravidelná setkání

Křest, svatba, pohřeb

Potřebujete-li se domluvit ohledně křtu, svatby nebo pohřbu, obraťte se na farářku Ludmilu Míchalovou Mikšíkovou