Kázání

Aktuální záznam kázání i archiv najdete na našem you tube kanále: https://www.youtube.com/channel/UCTTPj2TnKJAmQYBceRJIZ2A


Biblický zvěřinec prázdniny 2019

Ovce Lk 15,1-7

Beránek Jn 1,29-34

Osel Nu 22

Tele Ex 32,1-14

Prase Lk 15,11-32

Kohout Lk 22,47-62

Postní doba 2019

Žízeň Jn 4,1-30

Hlad Jn 6,31-35

7 Ježíšových znamení podle Jana

Uzdravení slepého od narození

Uzdravení syna královského služebníka

Uzdravení u rybníka Bethesda

Ježíš kráčí po moři

Vzkříšení Lazara

Advent 2018

Támar 1. neděle adventní

Rachab 2. neděle adventní

Rút 3. neděle adventní

Batšeba 4. neděle adventní

Marie Boží hod vánoční