Kázání

Postní doba 2019

Žízeň Jn 4,1-30

Hlad Jn 6,31-35

7 Ježíšových znamení podle Jana

Uzdravení slepého od narození

Uzdravení syna královského služebníka

Uzdravení u rybníka Bethesda

Ježíš kráčí po moři

Vzkříšení Lazara

Advent 2018

Támar 1. neděle adventní

Rachab 2. neděle adventní

Rút 3. neděle adventní

Batšeba 4. neděle adventní

Marie Boží hod vánoční