Aktuality

Adventní koncert


Trio Budvicenze a Freedom chór

15. prosince v 17 hod v Evangelickém kostele ve Strmilově

Vážná hudba, adventní a vánoční písně v podání tria z Českých Budějovic a strmilovského pěveckého sboru

Kontakt: YMCA Strmilov, Studenská 382, tel. 776688602

Doporučená cena: 100 Kč

Vánoční hra


Jak to bylo tenkrát v Betlémě? A kde toužíme po světle?

O tom nám připravily hru děti z biblických kroužků.

Kdy? 16. 12. 2018 od 15:30

Kde? V evangelickém kostele

Betlémské světlo


16. 12. od 17 hodin na strmilovském náměstí

Doneste si světlo až z Betléma do svých domovů! Program je doprovázen zpěvem koled pěveckého sboru Freedom.

Adventní list


A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Lk 2,8-14

Jeden muž se dostal do nebe a provázel ho jeho anděl strážný. Dívali se spolu na cestu životem toho muže. Viděli před sebou od začátku dvoje stopy. Někdy ten muž poskakoval, jindy běžel, jindy stál, a nebo si zašel. Mužovu cestu životem stále provázely i andělovy stopy. Na jednom místě, ale byly stopy jen jedny. Muž se zarazil a vzpomněl si na tu těžkou dobu, kterou prožil. Vyčítavě se podíval na anděla, a řekl mu: "A kde jsi byl tehdy? Tak moc jsem tě potřeboval!" Anděl se laskavě na muže usmál a odvětil mu: "Ty stopy jsou moje, tehdy jsem tě nesl."

Kratičký, ale laskavý příběh o tom, jak člověk může vnímat, nebo snad toužit po andělech. V bibli se andělé vyskytují na 252 místech. A když se podíváme blíž na vánoční příběh, tak anděly se to jen hemží. Téměř u každého důležitého rozhodnutí nebo okamžiku byl anděl. Nebo nějak zasáhnul, aby se události vyvíjely správným směrem. Byl to anděl, kdo Marii zvěstoval, že je požehnaná mezi ženami, a že jí Bůh vyvolil k velikému úkolu. Stala se matkou Božího Syna. Byl to taky anděl, který ve snu ponoukl Josefa, aby neopouštěl svoji snoubenku, i když všechno a všichni budou proti. On si má Marii vzít za ženu a chránit jí i její dítě. A i podruhé zasáhl anděl v Josefově snu, aby vzal čerstvě narozené dítě i jeho matku a uprchl do Egypta. A Josef, muž skutečně spravedlivý a statečný, anděla pokaždé uposlechl. A jeho statečnost byla v tom, že se odvážil věřit snu a jeho spravedlnost v tom, že byl k Marii laskavý a milosrdný. Ale andělé zasahovali dál. Třeba když tu radostnou novinu o narození Ježíše zvěstovali pastýřům. Tehdejší chásce, mužům asi nevalné pověsti, ti se jako první dozvěděli, co se skutečně děje. A pak ani nechybí andělské zástupy, které při narození Božího Syna burcují k radosti celý svět. A pak během života Ježíšova jako by andělé utichli, jako by jich nebylo zapotřebí. Až opět o Velikonocích jsou opět věrnými zvěstovateli nového života a společníky těch, kteří ztratili naději.

Andělé k Vánocům patří. Mají své místo v Betlémě. A dokonce si troufnu říct, že mají své místo i u nás, v našich životech. Anděl, totiž právě v bibli znamená hlavně úkol. Nemusí být hned na první pohled zřejmé, že máme co dočinění s andělem. I ve vánočním příběhu andělé zasahují a vstupují do životů potichu, nebo třeba ve snu. Andělé jsou tu, aby pomohli, něco nového zvěstovali, ukázali novou cestu. Nebo zabránili průšvihu, který se chystá, pomohli v těžkém rozhodnutí a hlavně přinášeli nový pohled, ten Boží. Jsou to andělé, kteří jsou přítomní ve výjimečné chvíli, když snad aspoň na chvíli sestoupí nebe na zem a nám slova už nestačí.

Takže, když se mě někdo zeptá, jestli andělé vážně jsou? Tak se ho zeptám na oplátku: Zda někdy potkal někoho, kdo mu nezištně pomohl, kdo ukázal cestu, kdo provedl těžkou chvílí? Pokud ano, tak to byl anděl. Andělé k Vánocům patří, nezapomínejme na to. A nestačí si jenom pěkně vyzdobit byt vánoční andělskou dekorací. Andělé nejsou jenom ti baculatí, kudrnatí a rozkošní, nebo naopak ezoteričtí a tajemní. Andělé můžeme být, aspoň na chvilku, i my. Pro své milé, pro své děti a vnoučata, pro své partnery, sousedy, kamarády a přátelé, pro kohokoliv kdo se nám připlete do cesty. A právě vánoční příběh je nám v tom inspirací.

Jen je dobré si uvědomit, že andělé nejsou možná viditelní hned na první pohled. K andělskému dotyku je zapotřebí, abychom se na něj naladili. Třeba tichem, zastavením se, otevřením se Božímu působení...

Přeji Vám všem, aby adventní doba byla dobou andělskou, pro Vás i Vaše milované.

Pane Bože, kolikrát jsme spadli a nemohli vstát, bylo nám zima a neměli kabát, měli jsme hlad a neměli jídlo... Kolikrát nám někdo pomohl, potěšil, navštívil, pozval na jídlo. Kolikrát jsme byli překvapeni, že lidé nejsou jen zlí a sobečtí, že nemyslí jen na sebe. Děkujeme za všechny anděly, které jsme potkali. Vypadali většinou docela obyčejně. Pane Bože, přicházíš nenápadně. Možná ani nechceš, abychom odlišili Tebe od hladového člověka. Tvůj obraz zahlédneme v očích, v úsměvu, tvůj hlas zaslechneme v pozdravu, v prosbě o pomoc. Jsi ve světě, jen my tě často hledáme někde jinde. Prosíme o otevřené oči, o odvahu podat ruku i nastavit dlaň. Amen (modlitba z knihy: Vždyť se mnou jsi ty...)

Milí přátelé, sestry a bratři,

chtěli bychom Vás všechny srdečně pozdravit a informovat o dění v našem sboru. Tento rok se v našem sboru děly mnohé akce a setkání, těší nás, že se nám mnohé podařilo a Boží požehnání nás provázelo. Z nejvýznamnějších událost jsou to například: Sederová večeře o Velikonocích, Evangelická neděle v květnu, kdy náš sbor hostil ostatní sbory z jižních Čech a připomínali jsme si 100. výročí od založení naší církve. Dále Noc kostelů s vydařenou hrou Jonáš v provedení dětí z biblických kroužků. V létě jsme již tradičně spolu s YMCOU uspořádali letní tábor pro děti a příměstský tábor na faře. Podzimní období jsme uvítali Podzimním tvořením a potáborovým setkáním s přespáváním ve strmilovském kostele. Adventní dobu jsme zahájili pletením adventních věnců na faře.

V nadcházejících týdnech se můžeme těšit na tyto akce: 15. 12. od 17 hodin zveme všechny na Adventní koncert v evangelickém kostele, vystoupí náš pěvecký sbor s triem z Českých Budějovic. 16. 12. od 15:30 hodin si pro nás děti z biblický kroužků chystají Vánoční hru s koledami opět v evangelickém kostele. Ten samý den 16. 12. od 17 hodin nám zazáří na strmilovském náměstí Betlémské světlo. Na všechna setkání jste srdečně zváni!

V nadcházejícím roce nás čekají další plánované opravy, na jaře oprava fasády na strmilovském kostele, opravu provede firma Aquares. Rádi bychom připomněli platbu saláru na provoz našeho sboru, nejlépe začátkem roku 2019. Provozní ale i personální náklady neustále stoupají. Za všechny dary srdečně děkujeme! A prosíme o podporu našeho sboru nejen finančně, ale i v modlitbách.

Přátelé, bratři a sestry, přejeme Vám požehnaný a láskyplný čas adventní i vánoční. Přejeme Vám andělská setkání, mnoho radosti a pokoje také v novém roce. Přejeme Vám naději, kterou zvěstují andělé z Betléma i do našich domovů a vztahů. Za strmilovský sbor členové staršovstva a farářka Ludmila Míchalová Mikšíková.

Přehled akcí a bohoslužeb na Vánoce

15. 12. - 17:00 Adventní koncert Trio Budvicense a Freedom chór ve Strmilově v kostele

16. 12. - 15:30 Vánoční hra a koledy ve Strmilově v kostele

16. 12. - 17:00 Betlémské světlo na strmilovském náměstí

23. 12. - 4. neděle adventní, bohoslužby ve Strmilově v 10:00

25. 12. - Boží hod vánoční, bohoslužby v Zahrádkách v 8:30 a ve Strmilově v 10:00 s VP

1. 1. 2019 - Nový rok, bohoslužby ve Strmilově v 10:00 s VP

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 10:00 ve Strmilově. V Zahrádkách se v zimním období bohoslužby nekonají, pouze 25. 12. v 8:30. Na jaře pak opět bohoslužby zahájíme na květnou neděli 14. 4. od 8:30. Všichni jste do našeho společenství srdečně zváni! Aktuální informace najdete na stánkách našeho sboru!

Farní sbor ČCE ve Strmilově, Studenská 382, 378 53 Strmilov, Ludmila Míchalová Mikšíková - farářka, tel. 776688602, web: strmilov.evangnet.cz / email: strmilov@evangnet.cz, Číslo bankovního účtu: 209 310 640 / 0300.