Pravidelná setkání

Nedělní bohoslužby: 

8:30 v Zahrádkách (v zimním období pouze 2. 12. a 25. 12., pravidelně pak od 14. 4. 2019)

10:00 ve Strmilově

Páteční aktivity:

12:3O biblický kroužek na 1. stupni ZŠ Strmilov

13:15 biblický kroužek na 2. stupni ZŠ Strmilov

14:00 biblický kroužek v MŠ Strmilov

16:00 biblická hodina

17:30 zkouška pěveckého sboru

18:00 zdravotnický kroužek YMCA na faře