Pravidelná setkání

Nedělní bohoslužby: 

8:30 v Zahrádkách (7. 7., 14. 7., 21. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.)

10:00 ve Strmilově každou neděli

- 30. 6. čtené

- 7. 7. Ludmila Míchalová Mikšíková (LMM)

- 14. 7. LMM

- 21. 7. LMM

- 28. 7. čtené

- 4. 8. Jan Blažek

- 11. 8. LMM

- 18. 8. LMM

- 25. 8. Jaroslav Hojný

- 1. 9. bohoslužba se slibem staršovstva

Páteční aktivity:

12:30 biblický kroužek na 1. stupni ZŠ Strmilov

13:15 biblický kroužek na 2. stupni ZŠ Strmilov

16:00 biblická hodina (místo a čas kontaktujte farářku)

17:00 zkouška pěveckého sboru (MŠ nebo kostel)

18:00 zdravotnický kroužek YMCA na faře