Pravidelná setkání

Nedělní bohoslužby: 

8:30 v Zahrádkách (19. 5., 9. 6., 16. 6., 23. 6.)

10:00 ve Strmilově

- 19. 5. s požehnáním Eliáše Měkuty

- 26. 5. se sborovým shromážděním a volbou sestry farářky pod vedením J. Pechara

- 26. 5. ve 13:00 motorkářské bohoslužby vede J. Pechar

- 2. 6. čtené bohoslužby

- 9. 6. Svatodušní neděle s Večeří Páně

- 16. 6. vede Hynek Tkadleček

- 30. 6. čtené

Páteční aktivity:

12:30 biblický kroužek na 1. stupni ZŠ Strmilov

13:15 biblický kroužek na 2. stupni ZŠ Strmilov

16:00 biblická hodina (místo a čas kontaktujte farářku)

17:00 zkouška pěveckého sboru (MŠ nebo kostel)

18:00 zdravotnický kroužek YMCA na faře